Wat is Geld en Schulden?

Geld is overal! Onze maatschappij draait op geld. Maar niet iedereen weet genoeg over geld of kan er op de juiste manier mee omgaan. Om een financieel gezonde leefstijl te hebben, vraagt ontzettend veel van mensen. Als je niet beschikt over de juiste financiële vaardigheden dan ontstaan al snel problemen. In 2009 had 24,8% van onze bevolking één of meer betalingsachterstanden. Betalingsachterstanden houdt een groot risico in om in de schulden te geraken.

De schuldenproblematiek is de laatste jaren dan ook enorm toegenomen. Steeds meer mensen doen een beroep op de schuldhulpverlening. Naast het toenemen van het aantal schuldenaren, is er ook sprake van een toename van de complexiteit van de schulden.

Schulden kunnen grote invloed hebben op onder meer schoolresultaten, werk, relaties, arbeidsre-ïntegratie en andere vormen van participatie binnen onze samenleving, het ontstaan van criminaliteit en tal van immateriële problematiek. Werken in sociaalagogische of juridische functies vereist dan ook in toenemende mate kennis op het gebied van geld en schulden. Hogeschool Utrecht biedt u vanuit Geld en Schulden hiervoor de juiste opleidingen en trainingen!

Geld en Schulden