Wat doet Geld en Schulden?

Heeft u binnen uw werk te maken met burgers met financiële problemen of schulden? Dan heeft Geld en Schulden een divers opleidingsaanbod voor u!

De opleidingen en trainingen van Geld en Schulden zijn gebaseerd op onze missie. Vanuit ons onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten willen wij onze bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Een maatschappij waarin schulden niet breidelloos ontstaan. Een maatschappij die effectief en efficiënt burgers met financiële problemen ondersteunt en een helpende hand reikt, waarbij eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid het uitgangspunt is.
Echter ook een maatschappij waar extra hulp mogelijk is voor hen die behoren tot de sociaal zwakkeren, de niet-kunners, de onvermogenden. Wij geloven niet in een maatschappij van de sterken, van “eigen schuld dikke bult”. Deze uitgangspunten staan bij ons centraal.

Ons Lectoraat Schulden en Incasso is vooruitstrevend en daar zijn we trots op!
Vanuit ons lectoraat wordt continu onderzoek gedaan. Dit levert nieuwe inzichten, kennis en instrumenten op. Dit wordt direct verweven in ons aanbod. Daarom bent u bij ons altijd als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Verder is ons aanbod gebaseerd op drie pijlers. Niet alleen doet u actuele kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van geld en schulden op, leert u diverse  methodieken en vaardigheden, maar verdiepen wij ook uw inzichten op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Ons post Hbo opleidingen zijn niet theoretisch qua opzet. Wij bieden u praktisch toepasbare kennis waarmee u direct aan de slag kunt. Wanneer u de opleiding succesvol heeft doorlopen, ontvangt u een HU certificaat.

Voor wie zijn deze opleidingen geschikt?

Bent u een professional die werkzaam is binnen de maatschappelijke en/of (sociaal-)juridische dienstverlening en wordt u op uiteenlopende wijze geconfronteerd met burgers met financiële problemen dan wel schulden? Mogelijk zijdelings in de informatieve of adviserende sfeer als verwijzer, in de directe zin als professional in de schuldhulpverlening, of als functionaris van een van de verwante uitvoeringsinstanties? Dan zijn deze opleidingen uitermate geschikt voor u!

Wilt u een overstap maken vanuit een ander werkveld richting het werkveld van Geld en Schulden en u twijfelt of dit een passende opleiding zal zijn? Neemt u dan contact met ons op!

Meer informatie?

Wilt u nadere informatie over bovenstaande opleidingen en trainingen? Dan kunt u contact opnemen met Julia den Hartogh, coördinator contractactiviteiten Schulden, bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag op 06-81 19 58 59 of via geldenschulden@hu.nl.

Geld en Schulden