Docenten Geld en Schulden

portret Julie den HartoghJulia den Hartogh is jurist en SJD’er met ruime ervaring binnen de praktijk van schulddienstverlening. Zij heeft op dit vlak bijna elk mogelijke functie bekleed, van consulent tot manager en van strategisch beleidsmedewerker tot regionaal projectleider. Als adviseur heeft zij innovatieve projecten opgezet en uitgevoerd en op diverse thema’s onderzoek verricht. Vele gemeenten hebben van haar diensten gebruik gemaakt. Als coördinator contractactiviteiten Schulden heeft zij de opdracht om verbinding te leggen tussen onderwijs en beroepspraktijk en is zij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van post Hbo opleidingen en incompany trainingen.

Lector dr. Nadja Jungmann is een onomstreden specialist op het terrein van schuldhulpverlening en zal zich als lector binnen de HU onder andere op dat specialisme focussen. Overige onderwerpen binnen dit specialisme zijn: het toetsen en analyseren van financiële vaardigheden, schuldpreventie, organisatie van integrale schuldhulpverlening en consequenties van de toename van preferenties in het veld van invordering en incasso.
Naast haar rol als lector is Nadja werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij de afdeling Rechtssociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, als Lid van de Raad van Advies van de NVVK (Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren) en als consultant. Bekijk voor meer informatie ook de website.

Eelco Koot studeerde politicologie en rechten. Hij is begonnen als vrijwilliger in een wijkwetswinkel in Utrecht. Vervolgens heeft hij gewerkt bij diverse sociaal raadsliedeninstellingen, sociale diensten en bij de schuldhulpverlening in Amsterdam Osdorp. Inmiddels is hij al weer geruime tijd werkzaam bij onze SJD opleiding, o.a..als moduulcoördinator van het thema inkomen en financiën. Als initiatiefnemer van het project Jongeren en Schulden, heeft hij aansluitend een minor Geld en Schulden ontwikkeld, die hij nu ook nog steeds coördineert. Verder is Eelco werkzaam binnen het Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling.

Mr. Martijn Noordermeer begon in 1996 als advocaat. Hij houdt zich bezig met ict-recht en ondernemingsrecht in brede zin. Sinds 2005 is hij werkzaam bij Nexa Velo Advocaten en adviseert hij klanten op pragmatische wijze over hoe zij hun bedrijfsvoering juridisch optimaal kunnen inrichten. Tevens is Martijn werkzaam als docent Recht bij Hogeschool Utrecht. Hij geeft o.a. het vak curatief recht.

Dr. Stijn Verhagen is sinds 2007 lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Hij houdt zich bezig met actuele sociale vraagstukken zoals integratie, radicalisme en probleemjongeren. Eerder was hij lid van de Raad voor Stedelijke Ontwikkeling, een adviesorgaan van de regering over sociale verhoudingen in Nederland.


Marianne Wagensveld  Marianne werkt op kantoor Wett& Roobe bewindvoering als bewindvoerder. Ze doet dit al 5 jaar met veel plezier en enthousiasme. Daarvoor heeft ze diverse functies gehad in het bankwezen en als docent in diverse (praktijk)opleidingen lesgegeven.

Praktijkdeskundigen

Naast onze reguliere docenten maakt Hogeschool Utrecht veel gebruik van praktijkdeskundigen. Uw onderwijs wordt daardoor gevoed met voorbeelden en praktische kennis uit de praktijk. Ook wordt veelvuldig gebruik gemaakt van acteurs voor praktijksimulaties.

Geld en Schulden