Wat doet begeleiding van professionele en persoonlijke ontwikkeling?

TA training

Transactionele analyse biedt een model over communicatie: wat gebeurt er tussen de ander en u? Het is een theorie  over persoonlijkheid : hoe zitten wij in elkaar en waarom doen we zoals we doen? En het gaat over ontwikkeling: hoe zijn we geworden wie we zijn?
TA helpt  u meer inzicht krijgt in uzelf  en uw verschillende 'subpersonen' en in intermenselijke verhoudingen. Daardoor wordt u effectiever in communicatie, begeleiding en leiding geven. In deze training werkt u op een praktische en direct toepasbare manier  aan professionele als ook aan persoonlijke ontwikkeling.

NLP training

Gereedschappen voor hulpverleners en begeleiders: er bestaat geen mislukking alleen feedback. NLP is een communicatiemodel. Het leert je nauwkeuriger en zorgvuldiger kijken en luisteren naar wat zich in de communicatie afspeelt. NLP biedt een verzameling van technieken en methoden waarmee het mogelijk is de kwaliteit van communicatie te verbeteren en bij te dragen tot het opheffen van belemmeringen in het contact. Daarbij is het niet de bedoeling van NLP mensen te veranderen, maar om de voor hen beschikbare keuzemogelijkheden te vergroten.

Begeleide intervisie

In intervisie leren professionals van elkaar aan de hand van concrete werkvragen.
Maar welke methode van intervisie kiest u? Hoe zorgt u voor meer diepgang in de intervisie en blijft de groep 'in beweging'? Hoe vergroot de groep het leerrendement en hoe blijft u bezig met het ontwikkelen van intervisievaardigheden? Hoe sluit je een motiverend en zorgvuldig intervisiecontract?
Een intervisiebegeleider een ondersteunende en verdiepende rol spelen bij het opstarten van intervisie of bij  'onderhoud' van bestaande intervisiegroepen.

(Leer-) Supervisie

Supervisie is een leertraject waarin u, onder leiding van een supervisor, methodisch ingaat op de persoonlijke leervragen die u heeft ten aanzien van uw werk. U leert nieuwe manieren van  reflecteren op de eigen werkpraktijk en werkstijl.  U verkent en herkent vaste patronen en gaat op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen. Zo kunt u denken, voelen, willen en handelen beter op elkaar afstemmen in uw werkpraktijk.
Een ervaren supervisor begeleidt u om uw eigen werkervaringen zodanig te bezien dat het leidt tot een beter functioneren. Supervisie is bijzonder geschikt voor beginnende professionals, voor mensen die in een veeleisende omgeving werken of  te maken hebben met terugkerend problemen of vragen in hun werk. Wij bieden supervisie aan voor individuele en kleine groepen. Daarnaast kunnen supervisoren-in-opleiding bij ons ook leersupervisie aanvragen.

Systemisch werken

Iedereen maakt deel uit van systemen. Deze systemen hebben invloed op het welzijn en gedrag van elk lid van het systeem, dus ook op u.  De Systemische opstelling is een methode die zichtbaar maakt wat er in een systeem speelt. Zowel het ‘lijfelijk’ in de ruimte ervaren van posities, opstellingen, als een opstelling op tafel maakt zichtbaar wat er op de achtergrond aanwezig is. Het geeft nieuwe inzichten, andere manieren om te kijken en vooral te ervaren.
Vragen over werk of organisaties kunnen leiden tot organisatieopstellingen. Er kan nieuw zicht komen in vraagstukken over bijvoorbeeld leiderschap, posities, strategie, conflicten, markten en loopbaan.

Coaching

Bij coaching word je door een coach wordt ondersteund om in een bepaalde situatie beter te functioneren of een specifieke taak goed uit te voeren. Coaching helpt je om zicht te krijgen op jezelf en te kijken hoe je het meest effectief kunt zijn. Het kan daarbij gaan om concrete situaties waarover je niet tevreden bent, om een nieuwe of andere rol die je moet uitvoeren, beter omgaan met stress of gewoon om je verder te ontwikkelen. De doelen en werkwijze bepaal je zelf in overleg met de coach, want ieder coachingstraject is bij ons maatwerk.

Birkman

U wilt de samenwerking in uw team optimaliseren en talenten beter benutten. Met uw collega's brengt u in kaart: 'Wat doen wij als team bijna vanzelf en waarvoor is extra aandacht nodig? Wie doet wat graag en goed?'

Socratische gespreksvoering

In organisaties is het soms nodig gezamenlijk te reflecteren op actuele of fundamentele kwesties. Om gezamenlijk stil te staan bij visie, bij waarden en onderliggende beelden of concepten. Het socratische gesprek is een klassieke en tegelijkertijd moderne methode om zo’n proces te structureren.
Socrates, de aartsvader van de westerse filosofie, zag zichzelf als een ‘vroedvrouw’ die al aanwezige kennis van zijn leerlingen hielp expliciteren.
Een socratische gesprek is een ideeëngesprek en geen beslissingsgesprek: er worden geen concrete knopen doorgehakt, geen teambeslissingen genomen.  Doel van het gesprek is dat u zicht krijgt aannames, redeneringen, zienswijzen en die gezamenlijk te toetsen op hun geldigheid. Het gaat erom richtinggevende principes te formuleren of een werkbare, inspirerende visie te ontwikkelen. Deze methode is uitermate geschikt bij het verkennen van overstijgende (ontwikkel) vraagstukken in organisaties en bij gezamenlijke visievorming.
 

Deze trainingen of workshops, of een programma met een combinatie van invalshoeken bieden wij ook op maat, incompany aan.
Verder kunt u als professional bij ons terecht voor individuele supervisie en coaching.

Contact