Wat is Agressie?

Binnen de HU houden wij, een enthousiaste groep trainers, docenten en onderzoekers, ons al jaren bezig met de thema’s agressie, huiselijk geweld en weerbaarheid. Wij doen dit binnen het reguliere hbo en post-hbo onderwijs, binnen het kenniscentrum en als maatwerk in samenwerking met het werkveld.

Enkele van onze uitgangspunten zijn:

 • De harde hand vraagt een softe touch (en andersom). Agressie is een hot item, in het werkveld, in de pers, en in de politiek. Huidige trend in de pers en politiek is het bepleiten van een harde aanpak van agressie en geweld , in reactie op de ‘softe’ aanpak van de afgelopen decennia. Niet de dader, maar het slachtoffer moet centraal staan en de dader streng gestraft.
  Het zou een mooie oplossing zijn als het ook hielp. Uit wetenschappelijk onderzoek is echter gebleken dat een harde aanpak en strenger straffen niet effectief is als het gaat om het terugdringen van agressie. Voor complexe problematiek bestaat meestal niet een simpele oplossing. Dat neemt niet weg dat er, zeker in de sociale sector, vaak een groot gebrek is (geweest) aan heldere grenzen en duidelijke normen. In onze visie gaat het niet om te kiezen voor een harde of een softe aanpak; ze zijn beiden nodig. Agressie vraagt om heldere afspraken, normen en grenzen, in combinatie met aandacht voor oorzaken en achtergronden van het agressieve gedrag. Het vraag om aandacht voor het ‘slachtoffer’ en ‘ dader’. In onze opleidingen en trainingen komt dit integrale perspectief naar voren.
   
 • Huiselijk geweld is in onze visie een uitingsvorm van agressie. Vaak wordt huiselijk geweld apart gezet als onderwerp, wij zien het als vruchtbaar om beide onderwerpen in hun samenhang te bekijken. Bevindingen en ontwikkelingen binnen op een bepaald terrein van agressie, zijn soms vernieuwend en bruikbaar op een ander terrein. Onze contacten binnen het brede werkveld helpen ons bij deze kennistransfer. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de specifieke kenmerken van huiselijk geweld.
   
 • Agressie en huiselijk geweld zijn niet te accepteren, maar ook niet uit te bannen. Filosoof Hans Achterhuis stelt: naarmate je fanatieker bent in het veroordelen en het bestrijden van geweld, zul je zelf gewelddadiger worden (Met alle geweld 2008). Wij onderschrijven deze visie. Doel van onze opleidingen is dan ook niet te pogen agressie en huiselijk geweld uit te bannen uit de organisatie, de school, de wijk, het gezin of de club, maar wel bespreekbaar te maken, te reguleren, in goede banen te leiden, te begrenzen.
   
 • Weerbaarheid is een belangrijk item bij huiselijk geweld en agressie. Zowel subassertief (bang, verlegen) als agressief gedrag vraagt om een vergroting van de ( sociale en mentale) weerbaarheid. Voor verantwoorde weerbaarheidstrainingen bepleiten wij een psychofysieke insteek, aangezien agressie, angst en weerbaarheid zich niet alleen in het hoofd of hart, maar in het hele lichaam manifesteert.
   
 • We vinden het belangrijk om, naast deze uitgangspunten zoveel mogelijk aan te sluiten bij de (leer) vragen van de studente, professional of organisatie en ons te laten inspireren door recente ontwikkelingen.

Contact