Agressie, Huiselijk geweld en Weerbaarheid docenten

Angèle Verkaaik is docent/trainer aan Hogeschool Utrecht en coördinator van het cluster Agressie, Huiselijk geweld en Weerbaarheid. Zij is mede ontwikkelaar van de minor Huiselijk geweld en agressie binnen de faculteit Maatschappij en Recht en heeft voor het kenniscentrum van de Hogeschool onderzoek gedaan naar visies, beleid en cultuur t.a.v. agressie binnen instellingen in de zorgsector. Zij verzorgt sinds ruim 10 jaar uiteenlopende trainingen op het gebied van agressie en grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast is zij docent fysieke weerbaarheid, supervisor en coach. Zij was eerder onder meer werkzaam als projectleider in het welzijnswerk en als inhoudelijk leider van een trainingsbureau bij Bureau Jeugdzorg.
 

 

Berendineke Steenbergen is sociaal wetenschapper en werkt als manager bij Hogeschool Utrecht. Zij was vanuit het NISB verantwoordelijk voor opleidingen en nascholingen op het gebied van weerbaarheid en heeft een grote ervaring in het geven en ontwikkelen van weerbaarheidstrainingen en train de trainertrajecten. Zij was jarenlang voorzitter van de beroepsvereniging van weerbaarheidsdocenten.
 

 

 

Charlotte van Besouw heeft ruime ervaring in het werken met huiselijk geweld. Zij was één van de oprichtsters van Blijf van m’n lijf Utrecht, werkzaam in het preventief Jeugdbeleid en is coördinator geweest van het steunpunt huiselijk en seksueel geweld bij SARA in Rotterdam. In deze functie is zij o.a. de initiatiefneemster en coördinator geweest van het eerste AWARE project. Binnen de HU coördineert zij sinds 4 jaar de minor agressie en huiselijk geweld.

Contact