Studieverenigingen

Bij de studievereniging wordt onderling de binding versterkt en de identiteit van de student gekoppeld aan de identiteit van de vereniging. Het vergroten van de kennis, maar ook de gezelligheid hoort erbij. Een studievereniging staat in verbinding met de opleiding of de faculteit. Na de studietijd is de binding en betrokkenheid met de studievereniging nog steeds aanwezig. FNT Alumni kan hierbij faciliteren.

De onderstaande studieverenigingen staan in verbinding met de faculteit en de opleidingen:

•   BGU (Technische Bedrijfskunde)
•   Cabo Bianci (Faculteitsvereniging)
•   S!GN (Product Design and Engineering)
•   Uranymus (Life Sciences & Chemistry)
•   UTV (Bouwnijverheid)
•   Indicium ((Technische) Informatica)
•   VIA (Industriële Automatisering): Alumnivereniging VAHU-IA