Arendje Jansen prijs voor Leven Lang Leren

De Arendje Jansen prijs is ingesteld door het Centrum Verpleegkundige Studies van Hogeschool Utrecht in oktober 2010. De prijs bedraagt €1000,- en wordt voor de derde keer op dinsdag 4 april 2017 uitgereikt tijdens de alumnimiddag van de Post-hbo opleidingen.

Arendje Jansen prijsuitreiking

U kunt uw nominaties voor 8 maart 2017 doorgeven door het aanmeldformulier uit te printen en met de eventuele bijlagen naar ons toe te sturen.

Voor wie?

De Arendje Jansen prijs is bedoeld voor verpleegkundigen die werken in de praktijk en die een houding en motivatie aan de dag leggen voor een Leven Lang Leren. Met een Leven Lang Leren wordt hier bedoeld: alle leeractiviteiten die tijdens het leven worden ondernomen met de bedoeling kennis, vaardigheden en attitude te verbeteren. Werkgerelateerd, maar ook gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. Kent u iemand die gedurende langere tijd een voorbeeldfunctie vervult en voldoet aan de criteria, draagt u hem/haar dan voor.

Criteria

Noodzakelijk criteria waaraan de voorgedragen verpleegkundige moet voldoen zijn:

 • aantoonbaar op persoonlijke wijze laat zien wat Leven Lang Leren inhoudt;
 • een nieuwsgierige, actieve en lerende attitude vertoont;
 • een bijdrage levert aan de theorie en/of praktijk van het verpleegkundig werk en haar of zijn leerresultaten aantoonbaar weet toe te passen in theorie en/of praktijk;
 • collega’s motiveert, enthousiasmeert, stimuleert om te ‘leren leren’ en hen aanmoedigt in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • beseft dat zij/hij nooit volleerd is en dat zij/hij nog altijd van anderen kan leren
 • de openheid heeft de eigen beperkingen onder ogen te zien en ze te zien als een uitdaging om er iets aan te doen;
 • werk combineert of afwisselt met formele scholing.

Aanvullende criteria

 • het werk als leerzaam beschouwt;
 • vernieuwend is, lef toont en hindernissen weet te overwinnen;
 • kennis (h)erkent, gebruikt, deelt en implementeert;
 • een bijdrage levert aan een stimulerend leerklimaat in een organisatie/ werkeenheid;
 • doorzettingsvermogen aan de dag legt.

Arendje Jansen

Aty Jansen MSc (Arendje Jansen) was van 1984 tot 2010 werkzaam als docent en opleidingsmanager bij de HBO-V en na-initiële opleidingen Verpleegkunde van Hogeschool Utrecht.

Aty Jansen heeft de ontwikkelingen in de verpleegkunde en het gezondheidszorgonderwijs van de afgelopen 40 jaar gevolgd, zij heeft door haar leergierige en nieuwsgierige houding die toekomst ook beïnvloed en is daardoor voor veel studenten en docenten een icoon van een Leven Lang Leren geweest.

De bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden op een studiedag voor Alumni van de Post hbo opleidingen van het Centrum voor Verpleegkundige Studies.

Jury

De jury bestaat uit:
Drs. Pieter Cornelissen MBA
Drs. Myriam Crijns
Drs. Francis Mensink
Prof. dr. Saskia Teunissen

Aty Jansen MSc Juryvoorzitter

 

Centrum voor Verpleegkundige Studies

Telefoon: 088 - 481 52 88 
E-mail: cvs@hu.nl

Blijf op de hoogte

Wordt lid van onze LinkedIn groep.

LinkedIn