Alumnimiddag

Alumnimiddag Post-hbo opleidingen Centrum Verpleegkundige Studies 4 april 2017.

Uitreiking Arendje Jansen prijs

Programma

13.00 - 13.30 uur
Ontvangst met koffie en thee
13.30-  13.40 uur
Welkom alumni post-hbo opleidingen en Arendje Jansen
13.40 - 14.15 uur
Hoe co-creatie van goede zorg in de praktijk bevorderd kan worden, drs. Mariël Kanne
14.15 - 14.45 uur 
Bekendmaking nominatie Arendje Jansen prijs en uitreiking
> Lees meer over de kandidaatstelling 
14.45 - 15.15 uur
Pauze
15.15 - 17.00 uur
Workshops
17.00 - 18.00 uur
Netwerkborrel

Workshops 

Moreel beraad: ruimte voor waardering en reflectie

In steeds meer zorgorganisaties wordt tegenwoordig tijd vrijgemaakt voor moreel beraad. Daar is ruimte voor reflectie op de waarden en normen die richting geven aan het handelen van professionals in de praktijk. In deze workshop voeren we een moreel beraad aan de hand van een praktische gespreksmethode.

drs. Mariël Kanne, docent ethiek en kritisch denken bij de opleiding MANP, onderzoeker bij het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, Hogeschool Utrecht

Bachelor Nursing 2020

In 2020 studeren de eerste bachelor studenten verpleegkunde nieuwe stijl af. Deze verpleegkundigen zijn opgeleid om te voldoen aan de veranderende vragen in de maatschappij en de veranderende kijk op ziekte en gezondheid; van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. En daarbij de visie dat gezondheid het vermogen is om zich aan te passen en zelfmanagement toe te passen. Wat betekenen deze veranderingen voor jou als alumnus? Hoe ben jij voorbereid op de toekomst? In deze workshop bespreken we de overeenkomsten en verschillen en is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Hilda van der Heyde MSc Integrated Care studieleider post-hbo opleidingen, docent Centrum Verpleegkundige Studies, Hogeschool Utrecht 

Gespreksvoering: waar wil je heen?

Als professional ervaar je elke dag aan den lijve hoe belangrijk het is om je MGV-gespreksvaardigheden te blijven aanscherpen. In deze workshop staan jullie ervaringen, inbreng en vragen centraal. Vanuit motiverende gespreksvoering (Miller en Rollnick, 2012) kijken we samen - door te oefenen - hoe je weer een stap verder kunt komen.

drs. Wanda de Kuiper, docent, supervisor, coach Centrum Verpleegkundige Studies, Hogeschool Utrecht

Inleiding in de Palliatieve zorg

Goede zorg in de palliatieve fase van een mens is van groot belang. Wanneer spreek je echter van een palliatieve fase? Hoe kun je die herkennen en vooral wat kun je doen als professional om de kwaliteit van leven en sterven te beïnvloeden? Denk aan markeren, signaleren, samen beslissen, vroegtijdige planning, multidisciplinair samenwerken en zorg voor de naasten.
Marjolein van Meggelen, een expert in de palliatieve zorg, geeft in deze workshop informatie over de basis van palliatieve zorg en hoe je als professional van betekenis kunt zijn in de palliatieve fase.

Marjolein van Meggelen MSc, adviseur palliatieve zorg Integraal Kankercentrum Nederland

Journalclub

Evidence Based Practice:  tijdens de opleiding heb je de module Toepassen Wetenschappelijke bronnen gevolgd. Je blik is daardoor verruimd. Het is van belang om de aangeleerde vaardigheden te blijven gebruiken daarom bespreken we kritisch een artikel tijdens deze workshop.

(max. 8 personen) (na inschrijving wordt het te bespreken artikel aan je opgestuurd)
drs. Vera Habes, docent  Centrum Verpleegkundige Studies, Hogeschool Utrecht.

Vitaal in je werk

Je bent betrokken bij je werk en je wilt graag geïnspireerd blijven. In deze workshop onderzoek je jouw drijfveren en  energiebronnen. Waar kun je invloed op uitoefenen en hoe kun je dat vanaf morgen gaan toepassen?  

drs. Karin Hamers, opleidingsmanager post-hbo opleidingen, coach, supervisor  Centrum Verpleegkundige Studies, Hogeschool Utrecht 

Proactieve ouderenzorg

Demografische ontwikkelingen geven aan dat ouderen langer thuis blijven wonen en mensen ouder worden, en mede daardoor een complexere zorgvraag hebben. Om problemen voor te zijn is een proactieve benadering en houding van de professionals wenselijk met name in de eerstelijn. Nienke Bleijenberg en Jeroen Dikken ontwikkelen samen met professionals uit de wijk en ouderen een bijscholing voor professionals werkzaam in de eerstelijn. De volgende thema’s staan centraal in de scholing: rolidentiteit, samenwerken en communicatie.  Door te weten wie wat doet kunnen de professionals betere proactieve zorg verlenen en ervoor zorgen dat de oudere beter en op tijd in beeld is zodat crisissituaties mogelijk voorkomen kunnen worden en ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. In deze workshop wordt aan de hand van de casuïstiek gewerkt aan deze proactieve ouderenzorg.

Nienke Bleijenberg, RN, PhD Lectoraat Chronisch Zieken Hogeschool Utrecht, Ouderenzorg project Midden Utrecht, Julius Centrum UMCU. Tevens werkzaam bij Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra.
Jeroen Dikken MSC, RN, PhD candidate

Zichtbaarheid van verpleegkundigen als voorwaarde voor goede samenwerking

In een onderzoek onder (Duitse) forensische verpleegkundigen bleek, dat hun werkelijke bijdrage aan de zorg onder de leden van het multidisciplinaire team nauwelijks bekend was: verpleegkundigen werden voornamelijk gezien als uitvoerders van door andere beroepsgroepen voorgeschreven therapie. De beroepsgroep was in de instelling onzichtbaar. De verpleegkundigen leden daaronder. In een project werden de verpleegkundigen ondersteund bij het vaststellen en uitwerken van verpleegkundige thema’s/ interventies die prioriteit zouden moeten hebben op de afdeling. In een periode van vijf jaar, waarin veel aan weerbaarheid – empowerment – gewerkt werd, verschoof de beroepsgroep naar een zichtbare groep binnen de afdeling en instelling, die op basis van een gegroeid beroeps-zelfbewustzijn kon opkomen voor het belang van verpleegkundige interventies in de zorg.

In de workshop bespreken we –na een korte presentatie van het onderzoek – de zichtbaarheid van verpleegkundigen in de zorg van vandaag en in de maatschappij, de positie van de beroepsgroep en de relatie met beroeps-zelfbewustzijn.

Anneke de Jong, MScN, PhD (cand). Master Zorgtrajectontwerp, Centrum Verpleegkundige Studies, Hogeschool Utrecht.


Centrum voor Verpleegkundige Studies

Telefoon: 088 - 481 52 88 
E-mail: cvs@hu.nl