Middeloo 1946-1987

Hooglandseweg Noord 140Middeloo is de bakermat van de creatieve therapie-opleidingen in Nederland. Ruim veertig jaar heeft zij bestaan als zelfstandige opleiding.  De nieuwe opleiding is bedoeld voor jeugdleid(st)ers. Middeloo is bewust algemeen en vrijzinnig en trekt docenten en studenten van verschillende levenbeschouwing. De opleiding –  met internaat –  is tot 1984 gevestigd in het kapitale landhuis Middeloo aan de Koningin Wilhelminalaan te Amersfoort, met naburige villa’s als dependance: De Berken en Lumey. In 1984 verhuist Middeloo naar het schoolgebouw aan de Hooglandseweg Noord 140, ook in Amersfoort. Lees meer over de geschiedenis van Middeloo.

Villa Middeloo omstreeks 1950