De Jelburg 1957-1987

De Jelburg: kreatief en edukatief

Net als Middeloo heeft De Jelburg mee de basis gelegd voor de erkenning van spel, muziek en beeldende vorming als middelen in De Jelburgonderwijs en hulpverlening. De Jelburg gaat in 1957 van start als een opleiding voor jeugdwerk. Net als de Nijenburgh gevestigd in Baarn en stevig gereformeerd. De studieduur is twee jaar. In 1970 krijgt De Jelburg de status van hbo-opleiding en een studieduur van vier jaar. De opleiding is praktijkgericht en een groot deel van het onderwijs bestaat uit muzisch-ludische vakken. Immers, de jeugd bereik je met groepsactiviteiten zoals sport, toneel, dans, muziek en handenarbeid. Algauw wordt De Jelburg in één adem genoemd met Middeloo (Amersfoort) en de Kopse Hof in Nijmegen. Samen zijn ze de Mikojel-opleidingen. Lees meer over de geschiedenis van De Jelburg