Horst Cahiers

Horstcahiers 1994-2007

 • 34. Idealen en perspectieven.Conferentie in samenwerking met Hoger Onderwijs voor Ouderen en het Nationaal Fonds Ouderenhulp Afdeling Heuvelrug. Bijdragen van Hester Kastelein, Hilleken Lucassen, Jenny van de Tak, Henk Tieleman en Gerrit Wolfswinkel. November 2007. 38 blz.
 • 33. Van lijkrede tot moderne biografie. Twee voordrachten bij het derde lustrum en de opening van het academisch jaar 2007-2008 van Hoger Onderwijs voor Ouderen in Amersfoort. Annette van der Ree en Camiel Verhamme. September 2007. 48 blz.
 • 32. Actieve burgers, ondernemende professionals. Congres ter gelegenheid van de Amersfoortse Welzijns Dag 2007. Bijdragen van Jeroen Berkhout, Joyce Cordus, Hans van Ewijk, Ben Hammer en Menno van der Veen. Mei 2007.
 • 31. Hoe komen we weer toe aan ons werk?Symposium bij het afscheid van Willy Motmans, Greet van Echtelt, Oscar Kemble en Gerrit Wolfswinkel. Bijdragen van Geert van der Laan, Evelien Tonkens en Marc Hoijtink. Mei 2007. 70 blz.
 • 30. Hoe anders mag de ander zijn? Symposium bij het afscheid van Obertha Holwerda. Bijdragen van Maarten van der Linde, Janneke van Mens-Verhulst en Josee Rothuizen. Maart 2007. 44 blz.
 • 29. Werken om te leven of leven om te werken. Auteurs: Harm van der Gaag, Wutze Wiegmans, Gerrit Wolfswinkel. In samenwerking met Lokaal Comité Dag van de Ouderen Utrechtse Heuvelrug. Januari 2007. 36 blz.
 • 28. Wat het landschap ons te zeggen heeft... Twee voordrachten bij de opening van het cursusjaar 2006-2007 van Hoger Onderwijs voor Ouderen in Amersfoort. Auteurs: Eric Brinckmann, Toita Henry-Buitenhuis. December 2006. 36 blz.
 • 27. De actualiteit van inclusief denken. Maarten van der Linde (red.) Met bijdragen van Hans
  Achterhuis, Charlotte van Besouw, Bureau Empowerment, Léon van de Griendt, Arriën Kruyt, Jos van der Lans, Mario Nossin, Jan van der Meulen, Herman Noordegraaf, Herma Tigchelaar, Gerrit Wolfswinkel. Oktober 2006. 84 blz.
 • 26. Feitse Boerwinkel, inclusief denker. Auteur: Maarten van der Linde. Met drie autobiografische schetsen van F. Boerwinkel. Mei 2006. 108 blz.
 • 25. Ik wens jou een plaats in de hemel. Hulpverleners van moslimhuize, werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Utrecht, spelen in op de religieuze achtergrond van moslimcliënten. Auteurs: Said Satyane en Herma Tigchelaar. December 2005. 48 blz.
 • 24. Debattle, rappen en redeneren over jeugd.  Startconferentie in Amersfoort, 15 september 2005. Met bijdragen van Anneke Menger, Hans van Ewijk, Peter Kwakkelstein en Adri van Montfoort. Oktober 2005. 40 blz.
 • 23. Over wonen van ouderen gesproken. Bijdragen van Liesbeth & Liesbet, Piet Driest en Gerrit Wolfswinkel. Oktober 2005. 48 blz.
 • 22. Multicultureel competent handelen. Van potentie naar competentie. Maarten van der Linde (red.) m.m.v. studenten deeltijd CMV/MWD/SPH en Lucy Kortram, Joyce Cordus, Ed de Jonge, Hannie Nanlohy-Sniphout en Herma Tigchelaar. April 2005. 60 blz.
 • 21. Multicultureel competent samen(-)leven. Inaugurele rede uitgesproken op 19 november 2004 in Hogeschool De Horst te Driebergen bij de aanvaarding van het ambt van lector ‘Diversiteit en de multiculturele competentie’ door dr. Lucy Kortram. November 2004. 48 blz. ISBN 90-809381-4-9 / 978-90-809381-4-4.
 • 20. Tien jaar Hoger Onderwijs voor Ouderen op De Horst. Met bijdragen van Camiel Verhamme, Klaaske de Vos en Maarten van der Linde, april 2004.
 • 19. Driehoek in beeld. De kunst van adoptie. Uitgave van Hogeschool De Horst en Stade-Fiom, Utrecht. Met bijdragen van Ineke Bannink, Toinette Loeffen, Klaaske de Vos en Liliane Waanders, maart 2004. 48 blz.
 • 18. Van stoplap tot veelkleurige bril. Methodische verkenningen rond maatschappelijk werk, bij het afscheid van Else Schuil. Redactie: Maarten van der Linde, mei 2001. 100 blz.
 • 17. Symposium Mantelzorg. In samenwerking met het Regionaal Steunpunt Mantelzorg Zeist. Bijdragen van Wilma Boelman-Fiesler, Huub Buijssen, Zwanny van Klinken en Gerrit Wolfswinkel, maart 2001. 41 blz.
 • 16. De stad der blinden door Jose Saramago.  Afscheidscollege Annette van der Ree. M.m.v. Camiel Verhamme, Els Geurten en Ineke de Weerdt, september 2000. 35 blz.
 • 15. Is De Horst wel goed bij haar hoofd? Over leren in hersentermen. Afscheidscollege Han Schoorl. Reacties van Silvia van Kammen, Hans Sopar en Piet Winkelaar, september 2000. 34 blz.
 • 14. De legendarische Jopie Eijkman. Leven en werk van dr. J. Eijkman (1892-1945).  Auteur: Maarten van der Linde, mei 2000. 34 blz.
 • 13. Verbinden - Motiveren – Ondernemen. Profiel van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming van De Horst. Auteur: Leida Schuringa, januari 2000. 48 blz.
 • 12. Van ouderen leren. Studiemiddag over de relatie tussen onderwijs en ouder worden. M.m.v. Jan Willem Gouverneur, Trix van Loosbroek, Dirk Oostelaar, Theo Wehkamp en Gerrit Wolfswinkel, december 1999. 40 blz.
 • 11. Werken met het persoonsgebonden budget. Ervaringen van cliënten, ouders, hulpverleners en zorginstellingen. M.m.v. Fransje Baarveld, Monique Borgonje, José Bouts, Egbert Slot en Rudolf van Tilborg, maart 1999. 45 blz.
 • 10. FIE SOGH: Tot ziens in de wijk!  Conferentie over sociaal inburgeren en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen en andere nieuwkomers. M.m.v. Mulugeta Asmellash, Bernadette Clemens, Jeichien Martens, Shervin Nekuee e.a. Leida Schuringa (red.), maart 1999. 68 blz.
 • 9. Springen over je eigen schaduw. Opstellen over autonomie, gezondheid en ziekte. Auteur: Jacqueline Kool, januari 1999. 50 blz.
 • 8. Controntatie met cultuurverschillen. De multiculturele samenleving als stimulans tot creativiteit. Auteur: Han Schoorl, juni 1998. 36 blz.
 • 7. Op weg naar inburgering.Werkconferentie in Utrecht. M.m.v. Mulugeta Asmellash, Larbi Edriouch, Homayoun Mehrani, Jacqueline van Poeteren en Leida Schuringa, februari 1998. 24 blz.
 • 6. Hoezo illegaal? Als de wereld van iedereen is, kan niemand illegaal zijn. Conferentie in het kader van de 52ste Dies Natalis van Hogeschool De Horst. M.m.v. Joke den Dulk, Rian Ederveen, Merijn Goeman, Hamid, Eric Krebbers, Leida Schuringa en Gabbi Wierenga, januari 1998. 40 blz.
 • 5. Meerwaarde uit verschil. Interculturalisatie op De Horst: concretisering van de uitgangspunten. Auteur: Francien Wieringa, februari 1997. 24 blz.
 • 4. Profiel van CMV. Uitverkocht. Vervangen door Horstcahier 13.
 • 3. Wat is Sociaal Pedagogische Hulpverlening? Kennismaking en eerste oriëntatie inzake SPH.  Auteur: Piet Winkelaar, 2e, herziene druk, oktober 1997. 32 blz. Uitverkocht.
 • 2. Het verband tussen godsdienst en welzijnswerk. ‘God sta me bij’. Verslag conferentie Theologie & Maatschappij. M.m.v. Elisabeth Posthumus Meyjes, Maarten van der Linde, Harm Dane en Sylvia Seker-Ullu, oktober 1994. 36 blz.
 • 1. Naar een gedeelde werkelijkheid. `Werken vanuit verschillen'.Verslag conferentie CMV. M.m.v. Chan Choenni, Alex Leenders, Albert van Wingerden en Leila Jaffar, september 1994. 68 blz.