Alumni internationaal

Honderden studenten en alumni zijn actief betrokken bij internationale projecten hier in Nederland en over de hele wereld.

Karijn Aussems  Karijn Aussems (2007 CMV) werkt in Nairobi in Kenia. Daar heeft zij een organisatie opgezet voor jongeren met epilepsie: Youth on the Move. Haar drive was haar persoonlijke ervaring met epilepsie. Het resultaat is (maart 2010) een officieel geregistreerde NGO waar wij met 21 mensen actief zijn, 9 werknemers en 12 jongeren in opleiding. 
Anita Pieters  Anita Pieters (2009 MWD deeltijd) werkt sinds september 2009 in Ethiopië. Zij is freelance trainer bij diverse lokale NGOs en op een school. Ook werkt ze als counselor/ activiteitenbegeleider van straatjongeren bij Mums for Mums. En ze ontwikkelt een training voor trainers van het Rode Kruis in Ethiopië; ‘Omgaan met psychosociale problematiek’.  
Marlijn Knol  Marlijn Knol (2005 CMV) werkt in Zuid-Afrika met een focus op de stad Durban.
Marlijn werkt samen met anderen vanuit twee eigen bedrijven met als activiteiten: ‘Music Business Education’, verkoop van muziek en het organiseren van concerten en evenementen.  
Andrea Haverkort  Van september 2007 tot maart 2010 werkte Andrea Haverkort (CMV 2006) via Voluntary Service Overseas (VSO) in het Bawku West District in het noorden van Ghana. VSO zendt professionals uit naar ontwikkelingslanden. Het motto is sharing skills changing lives. Andrea werkte o.a. als community advocate in education nauw samen met scholen en civil society organisaties om onderwijs te promoten. 
Sandra van der Kraak  Sandra van der Kraak (SPH 1999) werkt sinds 2001 bij Joozt, Jeugd- en Opvoedhulp, onderdeel van de Leo Stichtinggroep/Rentray. Een van Sandra’s taken is het coachen van jongerenraden. De jongerenraden dragen bij aan het verbeteren van kwaliteit van (semi)residentiële zorg. Samen met jongerenraadsleden heeft ze participatieprojecten in Sarajevo (Bosnië), Helsinki (Finland) en Port Elisabeth en Cape Town (Zuid Afrika).  
Yvonne van Amerongen  Yvonne van Amerongen (SPH 1994) is staffunctionaris Kwaliteit & Innovatie in Verpleeghuis Hogewey in Weesp. ‘Kleinschalig wonen met leefstijl’ werd haar afstudeerproject. En toen kwam Jana Toróvá uit Praag op bezoek.
Dat werd het begin van een leerzame en inspirerende uitwisseling.  
Judith Tensen  Judith Tensen, beeldend therapeut (CT 2009) werkte op de Filippijnen in Young Focus for Education and Development. Een project dat kansarme jeugd sponsort om onderwijs te volgen van de basisschool tot en met het beroepsonderwijs. Judith heeft hier in 2009 als beeldend therapeut vijf maanden stage gelopen om de kinderen door beeldende activiteiten te ondersteunen.  
Iris Beemster  Iris Beemster (CMV 2007) is sinds februari 2010 coördinator van Jumpstart in de stad Napier in Nieuw Zeeland. Jumpstart is een lesprogramma voor kinderen waarin ze sociale vaardigheden leren. De kinderen worden door hun leraar/lerares aangewezen en volgen dan na school dit programma. Zij is in dienst bij de Waiapu Anglican Social Services, een christelijke welzijnsinstelling die aan verschillende doelgroepen diensten aanbiedt. 
Jeanine Cozijns-Isenia  Jeanine Cozijns-Isenia was docent en stagebegeleider bij de opleiding SPH van De Horst in Driebergen. Sinds 2002 woont en werkt zij op Curaçao. Jeanine werkt voor de Universiteit van de Nederlandse Antillen en heeft ervaring in het opzetten van een management ontwikkelingsprogramma voor de Zorgfederatie van de Nederlandse Antillen. Zij heeft een groot netwerk en vindt het belangrijk om in het kader van internationale uitwisseling (docenten, studenten, onderwijsprogramma’s en onderzoek) contacten te onderhouden.