Alumni en onderzoek

Kenniscentrum Sociale Innovatie

Hogeschool Utrecht heeft verschillende kenniscentra, lectoraten en lectoren.   
Het Kenniscentrum Sociale Innovatie maakt onderdeel uit van de Faculteit Maatschappij & Recht. Het bestaat uit  zeven lectoraten en negen lectoren. Deze verrichten onderzoek op het gebied van complexe (justitiële) hulp- en dienstverlening, sociaal beleid, maatschappelijke participatie en ontwikkeling, arbeid, (preventief) recht en veiligheid.

De missie van het KSI is: bijdragen aan het verminderen of voorkomen van sociale problemen en aan het bevorderen van maatschappelijke dynamiek. Dat doen ze door sociale vraagstukken en praktijken te onderzoeken. Sociale professionals, hbo-juristen, sociaaljuridische dienstverleners en P&O-professionals zijn hierbij betrokken. We delen de verkregen kennis met professionals in het werkveld, studenten en beleidsmakers.

Heb je interesse in de onderzoeken en projecten die we doen? Of heb je een onderwerp van onderzoek?