28 februari 2013 HR metrics

Themabijeenkomst HR metrics

Op donderdag 28 februari 2013 vond de eerste themabijeenkomst van de alumnivereniging van dit jaar plaats in het Oude Tolhuys. Er was een gemêleerd gezelschap van bijna 40 deelnemers. Frequente bezoekers, nieuwe alumnileden en een afvaardiging vanuit de Hogeschool Utrecht waren gekomen om meer te weten te komen over HR Metrics. 

De avond werd geopend door Willem de Munk, bestuursvoorzitter van de alumnivereniging. Na enkele mededelingen omtrent o.a. de wijzingen in de bestuursformatie werd het woord overgedragen aan Jan Tjerk Boonstra, Principal HR Consultant bij Conclusion en hoofdredacteur van het HR Strategie magazine, en onze eigen alumnus Rick Koopman, HR Consultant bij Conclusion. 

Nadat de heren zich hadden voorgesteld werden de verwachtingen gepeild en kregen de alumnileden de gelegenheid zich aan hun tafelgenoten voor te stellen. Vervolgens werd met behulp van een Powerpoint presentatie uitgelegd waarom het belangrijk is HR meetbaar te maken en waar men dan op moet letten. 
De eerste stap naar het meetbaar maken van HR was een opdracht waarbij een korte analyse van de eigen organisatie werd gemaakt met behulp van het model van Treacy en Wiersma. Hier werd gekeken of de eigen organisatie het meest werd gedreven door: klant, prijs of product. Ideaal gezien zouden de kritieke processen en de algemene indicatoren hieruit moeten voortvloeien om later doorvertaald te worden naar HR indicatoren. Tijdens deze opdracht werden er bij sommige organisaties discrepanties geconstateerd tussen hoe de organisatie zich profileerde en hoe ze  daadwerkelijk waren ingericht. 

Tijdens de pauze kregen enkele alumnileden, die op zoek waren naar een nieuwe baan, de gelegenheid om een elevatorpitch te houden. Hier werd gretig gebruik van gemaakt, met vier pitches als resultaat. Dit bleek vele positieve reacties tot gevolg te hebben: van nuttige tips tot uitwisselen van contactgegevens. 

Na de pauze werd o.b.v. de eerder gedane organisatieanalyse (klant, prijs of product) een opdracht gedaan om te onderzoeken welke HR indicatoren het beste bij de eigen organisatie passen. Hiervoor ontvingen alumnileden een hand-out met een overzicht van alle te meten indicatoren geclusterd per organisatietype (klant, prijs of product). Ook deze oefening leidde tot veel interactie en diepgaande discussies over hoe een organisatie bepaalde indicatoren meet en hoe feedback vanuit de werkvloer mogelijk is. 

De avond werd afgesloten aan de bar van het Oude Tolhuys. Onder het genot van een drankje maakte men van de gelegenheid gebruik om te netwerken, ervaringen vanuit de bijeenkomst te bespreken en bij te praten. 

Het bestuur wil Conclusion en alle alumnileden hartelijk danken voor hun komst en enthousiaste bijdrage!