18 januari 2012 Arbeidsrecht

De thema-avond Arbeidsrecht was een groot succes!

Op woensdag 18 januari jl. trotseerden zo’n 30 personen regen en kou om aanwezig te kunnen zijn bij een interactieve thema-avond over Arbeidsrecht. De deelnemers vormden een gemêleerd gezelschap: zowel frequente bezoekers als nieuwe alumnileden waren gekomen, evenals een kleine afvaardiging vanuit de HU. Sommigen hadden ook introducées meegenomen. Daarnaast was er een viertal tweedejaars studenten P&A aanwezig. Zij waren primair aanwezig om een enquête in het kader van het ledentevredenheidsonderzoek uit te zetten, maar deden ook enthousiast mee aan het programma.

Het programma bestond uit het behandelen van twee vooraf ingediende arbeidsjuridische casussen. De deelnemers splitsten zich op in drie groepen en elke groep ging aan de slag met het analyseren en oplossen van de casus, waarna de resultaten werden gepresenteerd aan de overige groepen en aan een deskundig panel. Dit panel werd gevormd door twee doorgewinterde arbeidsjuristen van RaymakersvdBruggen, Yvonne Boezeman en Marianne Verhagen.

De eerste casus betrof een reorganisatie bij een detacheringsbureau. Een goede aanleiding voor de arbeidsjuristen om ons een spoedcursus ‘Reorganiseren kun je leren’ te geven, waarbij met name het juist toepassen van het afspiegelingsbeginsel veel aandacht kreeg. Een goede tip van de dames: raadpleeg als je hiermee geconfronteerd wordt altijd de volgende twee websites: https://www.werk.nl/werk_nl/werkgever/home en http://www.beleidsregels.nl/. Hierop vind je altijd de laatste stand van zaken qua regels, definities, tools etc. 

De tweede casus ging over verzuim in verband met plastische chirurgie en het al dan niet mogen weigeren van passende alternatieve werkzaamheden tijdens de herstelperiode. De arbeidsjuristen maakten graag van de gelegenheid gebruik om het één en ander toe te lichten over de rol van opzet en schuld bij verzuim, over de vraag of de eis van ‘representatief voorkomen’ discriminatie is en over het accepteren van alternatieve werkzaamheden in het kader van goed werknemerschap. Ook het belang van goede dossiervorming en het redeneren vanuit juridische kaders alvorens de HR-pet op te zetten, werd nog maar eens benadrukt.

Nadat alle groepen hun twee casussen hadden gepresenteerd, werd door het panel één groep als winnaar aangewezen. De leden van deze groep gingen naar huis met een klein presentje. De avond werd afgesloten in de bar van het Oude Tolhuys. Onder het genot van een drankje maakte men van de gelegenheid gebruik om prangende juridische vragen voor te leggen aan de juridisch experts. Daarnaast werd er natuurlijk volop kennisgemaakt en bijgepraat en werden er volop ideeën geopperd voor toekomstige thema-avonden. Het bestuur is er trots op dat deelnemers dit ‘wellicht de beste thema-avond ooit’ noemden, en wil dan ook alle aanwezigen hartelijk danken voor hun komst en hun enthousiaste bijdrage.