Alumnibestuur HUMPAA

Het alumnibestuur van de HUMPAA bestaat uit minimaal twee leden en maximaal zes leden. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester dienen ten minste te worden vervuld. Het bestuur komt twee maal per jaar samen om te vergaderen. Een algemene bestuursfunctie neemt ongeveer 8 uur per maand in beslag, en eventueel meer of minder naar gelang men betrokken is bij bepaalde activiteiten (niet verplicht). Ben jij geïnteresseerd in een functie als PR-coördinator, werkveldcontactpersoon, of wil je anderszins een bijdrage leveren aan de alumnivereniging (denk aan de opzet van workshops, bijscholingen, een presentatie van je onderzoek of een gezellig uitje met oud-studiegenoten), neem dan contact met ons op. Wij kunnen tevens bijstaan in de accreditatieaanvraag, promotie, locatievoorziening en verdere uitwerking van activiteiten voor en door alumni.

Het bestuur van de MPA Alumnivereniging van de Hogeschool Utrecht (HUMPAA):

Yonna van Esch

Yonna van Esch

Ik ben Yonna van Esch, docent bij de masteropleiding Physician Assistant aan de Hogeschool Utrecht. Ik vervul voorlopig de rol als voorzitter binnen de alumnivereniging van de MPA. Deze functie zal ik overdragen zodra de opzetfase van de alumnivereniging is afgerond. Ik ben de link tussen de opleiding en de alumnivereniging en zodoende ben ik betrokken bij de opzet en organisatie van de activiteiten van de alumnivereniging.

Helma Sengers

Helma Sengers

Ik ben Helma Sengers, afgestudeerd als PA in 2014 (cohort 2011) en werkzaam als MPA dermatologie in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Ik vervul, naast een aantal algemene bestuurlijke taken, de rol als secretaris binnen de alumnivereniging van de MPA. Daarnaast treed ik op als gastdocent en spreker bij activiteiten van de alumnivereniging die betrekking hebben op mijn vakgebied.

Mischa Niederer

Mischa Niederer

Ik ben Mischa Niederer, afgestudeerd als PA in 2014 (cohort 2011) en werkzaam bij het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen in Utrecht. Ik vervul, naast een aantal algemene bestuurlijke taken, de rol als penningmeester binnen de alumnivereniging van de MPA.