Alumni Integrale Veiligheidskunde

Als alumnus ben je een ambassadeur vanuit de opleiding. Wij zouden dan ook graag met je in contact blijven.

Naast de gezellige en interessante contacten zien wij mogelijkheden tot samenwerking. Niet alleen als (mogelijk) gastdocent en stageverlener, maar ook door vanuit de praktijk de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Congressen en andere evenementen op het gebied van Integrale Veiligheid;
  • Contact met oud-studiegenoten;
  • Masterclassess;
  • Werkvelddeskundige.

Facebook en LinkedIn

Behalve deze website, zijn wij ook te vinden op Facebook (Integrale Veiligheidskunde Hogeschool Utrecht) en is er een afzonderlijke omgeving voor de alumni op LinkedIn: ‘Alumni Instituut voor Veiligheid (Hogeschool Utrecht)'.


Namens de opleiding IVK, Tot Ziens!