Alumnivereniging

De alumnivereniging is een bindende factor tussen alumni, studenten, opleiding, docenten en de dynamische huidtherapeutische sector. Er wordt accent gelegd op het sociale karakter van de vereniging: interactie, intervisie en betrokkenheid tussen de alumni, de studenten Huidtherapie en de opleiding Huidtherapie.

Een alumnilid profiteert van een alumnidag(en), netwerken met andere alumni, gezelligheid, een nieuwsbrief, informatie over de ontwikkelingen binnen het vakgebied, informatie over de ontwikkelingen binnen de opleiding huidtherapie. Daarnaast kan een alumnilid de opleiding ondersteunen als gastdocent, stageverlener of deskundige bij beoordeling van scripties en referaten.