Onderzoek

Sinds 2002 kent de Hogeschool de functie van lector. De lector stimuleert toegepast onderzoek waardoor de functie van kennispoort die het hbo vervult, wordt versterkt. De aanstelling van lectoren is gekoppeld aan de formatie van een kenniskring, een groep van ongeveer tien docenten die samen met de lector onderzoek verrichten en onderwijs ontwikkelen.

De HU richt zich al sinds haar ontstaan op een intensieve wisselwerking met het (regionale) bedrijfsleven en met (landelijke) beroepsorganisaties. Het aanstellen van lectoren en het instellen van kenniskringen sluit hier dan ook goed bij aan.

Binnen de faculteit gezondheidszorg zijn momenteel drie lectoraten actief:

Zorg voor mensen met chronische aandoeningen

Lectoren: Prof. dr. M.S.H. Duijnstee en dr. M.J. Schuurmans

Leefstijl en gezondheid

Lector: Prof. dr. L. Vanhees PhD

Vraaggestuurde zorg

Lector: Dr. H. S. M. Kort