Alumnidag 2007

Impressie van de Alumnidag Fysiotherapie 2007

De 5e alumnidag, gehouden op 23 november, is zeer succesvol verlopen. Het thema van de dag was de Knie.

Voor een aandachtig publiek van een kleine honderd personen hield drs. Henk van der Hoeven, orthopedisch chirurg, een boeiende lezing over de recente ontwikkelingen in de toepassing van kruisbandplastieken. Hierna hield Igor Tak, MSc PT, een leerzame voordracht over de zin van het geprotocolleerd revalideren. Daarbij vertelde hij over de voor- en nadelen van revalidatieprotocollen, voorzien van goed onderbouwde kanttekeningen.
Ruud Sijbers, derdejaars student Master Fysiotherapie afstudeerrichting sportfysiotherapie, sprak over een Best Practice Ontwerp uit zijn opleiding. Dit betrof afsluiting van de revalidatie en terugkeer naar volledige sportbeoefening.


Henk van der Hoeven

De hierop volgende forumdiscussie onder leiding van de flamboyante Ine van Geel was zeer levendig.
Tot slot volgde een korte – statutair verplichte – ledenvergadering onder leiding van Sophie Verbeek, die de afwezige voorzitter Anette Lenderink verving. Het nieuwe bestuurslid Janne van Essen werd voorgesteld en er was een dringende oproep aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor een functie in het bestuur. De bestuursleden, van wie de meesten al sinds de oprichting van Fyveau in 2003 actief zijn, werden namens de HU door Rob Nijhoff hartelijk bedankt voor hun inzet.


Igor Tak

De bijeenkomst werd afgesloten met een geanimeerde borrel in het Efgé café.