Alumnidag 2006

Alumnidag Fysiotherapie 2006 groot succes

Op vrijdag 24 november was het moment weer daar: de jaarlijkse alumnidag van alumnivereniging Fyveau! Na de perikelen rond de alumnidag 2005 (hevige sneeuwval, weeralarm) kon het dit jaar alleen nog maar beter gaan, dus togen we wederom vol goede moed naar de Uithof.

Het thema was dit jaar “De schouder”. Een interessant en breed thema, vonden wij als bestuur. Dat ook de alumni er zo over dachten, bleek uit het grote bezoekersaantal. Nog net pasten we met de hele groep in de collegezaal en het deed ons goed dat te zien!

Na een welkomstwoordje van voorzitter Anette Lenderink, gingen de lezingen van start. De dag werd geopend door Dr. Arthur de Gast, orthopedisch chirurg, die ons wakker schudde met zijn directe vragen en antwoorden. Het thema van zijn lezing was: Klinische anatomie, diagnostiek en chirurgische behandeling van schouderklachten. “Assumption is the mother of all fuck-ups” (m.a.w. doe alleen een uitspraak als je ergens zeker van bent, met het doen van aannames bereik je niets) bleek een uitspraak onder de artsen, die ons hier eens te meer duidelijk werd. Na zijn verhaal over de schouder, met een X-foto ter demonstratie, vroeg hij ons een aantal structuren te benoemen. Het caput humeri lag duidelijk in beeld, daar waren we het massaal over eens, 100 % zeker. De Gast sprak: “Dat kan het caput humeri niet zijn, simpelweg omdat het hier een kniegewricht betreft!” en had daarmee een zaal vol deskundig fysiotherapeuten bij de neus genomen, die allen slechts aannamen dat het hier een schoudergewricht betrof! Inderdaad, assumption is the mother of all fuck-ups….

Op het puntje van onze stoel zaten we maximaal gefocused klaar voor de volgende spreker, Hans v.d. Berg, fysio- en manueel therapeut. Hij vertelde ons een en ander over het manubrium sterni, het vergeten botstuk. Het woord “vergeten” had betrekking op het feit dat het sternum in de diagnostiek en behandeling onvoldoende betrokken wordt als het gaat om het disfunctioneren van de schouder.Verder werd in deze presentatie een aanzet gemaakt om het diagnostische belang van het sternum in de biomechanische keten van cervicothoracale wervelkolom, clavicula, eerste zes rib/wervelkolom (costotransversale en costovertebrale gewrichten) verbindingen, scapula en glenohumeraalgewricht te benadrukken. Na de pauze zette hij zijn lezing voort met een demonstratie van de technische uitvoering van de diagnostiek rond het sternum.


Hans v.d. Berg geeft een demonstratie

De derde spreker, fysiowetenschapper Norman d’Hondt, MSc PT, belichtte inleideind kort een stuk klinimetrie, om vervolgens dieper in te zoomen op klinimetrie in relatie tot kinematica van het cleidoscapulaire complex.

Na al deze interessante lezingen werd het tijd dat sprekers en zaal van gedachten konden wisselen. Onder leiding van Hans Heneweer werd de forumdiscussie gevoerd. Door de kritische stellingen van Heneweer naar collega v.d. Berg, kwam er een aardige discussie op gaan en kwamen nog enkele onderwerpen nader aan het licht.

Hierna volgde de verplichte jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Tijdens deze ALV werd tevens het bestuur gewisseld. Hierbij traden Pauline Heinen (nieuwsbrief) en Odette Wuite (penningmeester) af en trad nieuwe penningmeester Lisette van Vark aan.

Inmiddels hadden ons aller Riet en Johan weer een borrel met wat heerlijke hapjes voor ons klaargezet. Leuk om oud-studiegenoten weer eens te spreken en met vroegere docenten, inmiddels collega’s, bij te praten onder het genot van een drankje. Rond 19u was het dan toch echt tijd om naar de stad te vertrekken en sloten wij de alumnidag met een zeer tevreden gevoel af!

Wij hebben het een mooie dag gevonden en hopen van harte dat de alumnidag 2007 (vrijdag 23 november) net zo’n succes wordt!

Wil je een idee krijgen hoe de alumni de dag beoordeeld hebben. Lees de evaluatie die gehouden is onder de aanwezigen.