Onderzoek en publicaties

Farmakundigen in de media

Op 22 september 2006 publiceerde het Pharmaceutisch Weekblad (nummer 38) een artikel waarin drie afgestudeerde Farmakunde studenten van de HU worden geïnterviewd: "Farmakundigen passen in een maatschap".

Samenvatting werkveldonderzoek onder farmakundigen, 2006

In opdracht van de opleiding Farmakunde heeft alumnivereniging FAVU (begin 2006) een kleinschalig onderzoek uitgevoerd onder de afgestudeerde farmakundigen naar de aansluiting van de opleiding op de huidige functie. De enquête is verstuurd naar 18 afgestudeerden en in totaal zijn er 14 enquêtes retour gekomen.

De meeste afgestudeerden zijn gaan werken na de studie. Drie respondenten zijn verder gaan studeren. De werkplekken en functies zijn zeer gevarieerd. In het algemeen kan naar aanleiding van onder andere de functienaam gezegd worden: “Farmakundigen zijn geschikt voor het managen, al dan niet van projecten.”

Opvallend is dat de opleiding wordt gezien als een brede opleiding. Als sterke kanten van de opleiding komen naar voren de communicatieve vaardigheden, het projectmatig werken en de zelfstandigheid cq samenwerking. De zwakke kant is het hebben van te weinig inzicht in de financiën en de Engelse taal. Het bruto maandsalaris van de farmakundige ligt tussen de €1750,- en de €2300,-.

Lectoraten binnen Hogeschool Utrecht

Sinds 2002 kent de Hogeschool de functie van lector. De lector stimuleert toegepast onderzoek waardoor de functie van kennispoort die het hbo vervult, wordt versterkt. De aanstelling van lectoren is gekoppeld aan de formatie van een kenniskring, een groep van ongeveer tien docenten die samen met de lector onderzoek verrichten en onderwijs ontwikkelen.

De HU richt zich al sinds haar ontstaan op een intensieve wisselwerking met het (regionale) bedrijfsleven en met (landelijke) beroepsorganisaties. Het aanstellen van lectoren en het instellen van kenniskringen sluit hier dan ook goed bij aan.

Binnen de faculteit gezondheidszorg zijn momenteel drie lectoraten actief:

Zorg voor mensen met chronische aandoeningen
Lectoren: prof. dr. M.S.H. Duijnstee en dr. M.J. Schuurmans

Leefstijl en gezondheid
Lector: prof. dr. L. Vanhees PhD en dr. H. Wittink

Vraaggestuurde zorg
Lector: dr. H. S. M. Kort

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten