Alumnivereniging

De opleiding Farmakunde van Hogeschool Utrecht is een zeer jonge opleiding in de farmaceutische sector. In het jaar 2005 zijn de eerste afgestudeerden de arbeidsmarkt op gegaan. Deze eerste lichting farmakundigen heeft in dat jaar de alumnivereniging opgericht. FAVU staat voor Farmakunde Alumni Vereniging Utrecht.

Lid worden? Ga naar de contactpagina.

 

 

Missie alumnivereniging

De alumnivereniging wil voor zowel haar alumni als voor de vierdejaars studenten Farmakunde ondersteuning bieden op diverse beroepsgerelateerde en sociale gebieden. De alumnivereniging stimuleert en coacht haar (aspirant)leden door een adequate en actuele werkwijze, door een open communicatie te betrachten en het werken aan continue verbetering en uitbreiding van haar activiteiten. De afwisseling qua karakter en aard van de activiteiten stellen de vereniging in staat een optimale mix aan te bieden aan haar (aspirant)leden. De alumnivereniging stelt hoge eisen aan de activiteiten welke door de vereniging worden georganiseerd. Het belang van de alumni en de afdeling Farmakunde staat voorop.

Visie alumnivereniging

De alumnivereniging is een bindende factor tussen alumni, studenten, opleiding, docenten en de dynamische farmaceutische sector. Er wordt accent gelegd op het sociale karakter van de vereniging: interactie, intervisie en betrokkenheid tussen de alumni, de studenten Farmakunde en de opleiding Farmakunde. De werkwijze en activiteiten van de alumnivereniging zijn ingebed in het Facultaire Alumnibeleid van de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht. Een ander speerpunt van de vereniging is de deskundigheidsbevordering van de (aspirant)leden. Tevens wordt gestreefd naar optimalisatie van het onderwijs. De vereniging wil daarnaast tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van de afdeling Farmakunde, sponsors, de farmaceutische sector waarbinnen zij opereert en de (zorg)maatschappij als geheel.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten